Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur
16.04.2015 kl. 09:00 - 00:00

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2011-2015 DEN 16.04.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2015 REVIDERING - HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER BARN/UNGE  ()
10/2015 STYRINGSDIALOG SKOLE 2015  ()
11/2015 STYRINGSDIALOG BARNEHAGER 2015  ()