Valgstyre
15.09.2015 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I VALGSTYRE 2011-2015 DEN 15.09.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I VALGSTYRE 2011-2015 DEN 15.09.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - GODKJENNING AV VALGSTYRETS PROTOKOLLER