Valgutvalg
17.02.2015 kl. 09:55 - 10:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I VALGNEMND 2011-2015 DEN 17.02.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2015 Ikon for filtype pdfSTEINAR SALTVIK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV.
4/2015 Ikon for filtype pdfCHARLOTTE ØIGÅRD HOLTER - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV.