• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Eldrerådet

NavnFunksjonRepresenterer
Rolf Rønning Leder
Lisbeth Bodin Nestleder
Bodil Kajane Elen Sigurdsdatter Holberg Medlem
Ewa Halina Jarvoll Nilsen Medlem
Kjetil Brekke Medlem
Svein Tore Tvete Medlem
Alfhild Olaug Stokkereit Varamedlem
Einar Brusveen Varamedlem Kommunestyret
Eivind Thoresen Varamedlem
Hanna Karoline Øien Varamedlem
Jan Riddervold Varamedlem
Jørund Hassel Varamedlem
Unni Tillman Aasbø Varamedlem
Halvor Kristoffer Møllerløkken Observatør Kommunestyret