• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Lønnsutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Olav Sundfør Ordfører Høyre
Knut Arne Vassdokken Nestleder Arbeiderpartiet
Astrid Gaassand Medlem Fremskrittspartiet
Jytte Sonne Medlem Kristelig folkeparti
Øyvin Aamodt Medlem Rødt
Anders Brabrand Varamedlem Arbeiderpartiet
Ane Tosterud Holte Varamedlem Arbeiderpartiet
Hilde Anita Hilmen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Jon Grunde Roland Varamedlem Senterpartiet
Marianne Gunnerud Varamedlem Høyre
Marit Gunvor Juvem Varamedlem Rødt
Marius Sunde Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Mona Bergh Brustad Varamedlem Pensjonistpartiet
Terje Kongsrud Varamedlem Venstre
Øystein Lauen Varamedlem Sosialistisk venstreparti