• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Plan- og miljøutvalg

NavnFunksjonRepresenterer
Per Arne Slapø Leder Høyre
Terezia Hole Nestleder Venstre
Anette Audenhus Røsjorde Medlem Høyre
Einar Brusveen Medlem Pensjonistpartiet
Hans Petter Bjørge Medlem Fremskrittspartiet
Hege Elisabeth Bræin Furuli Medlem Arbeiderpartiet
Marius Sunde Medlem Miljøpartiet de grønne
Roar Olsen Medlem Arbeiderpartiet
Sigrid Skjølås Medlem Arbeiderpartiet
Asbjørn Stensrud Varamedlem Senterpartiet
Aud Marie Aamodt-Brænden Varamedlem Venstre
Espen Granli Varamedlem Arbeiderpartiet
Geir Thingvald Varamedlem Industri- og næringspartiet
Gunnar Melbø Varamedlem Kristelig folkeparti
Halvor Kristoffer Møllerløkken Varamedlem Høyre
Hanna Røberg Varamedlem Rødt
Hans Kristian Enge Varamedlem Arbeiderpartiet
Jan Wiggo Hageløkken Varamedlem Arbeiderpartiet
Johannes Christian Wahl Gran Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Karen-Eline Seigerud Varamedlem Høyre
Kine Holmstrøm Varamedlem Arbeiderpartiet
Lars Mork Varamedlem Senterpartiet
Lene Gipling Espelund Varamedlem Arbeiderpartiet
Mona Bergh Brustad Varamedlem Pensjonistpartiet
Parshang Aminian Varamedlem Arbeiderpartiet
Ørjan Lande Hansen Varamedlem Miljøpartiet de grønne