• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

NavnFunksjonRepresenterer
Lise Haugstad Leder
Torstein Aanekre Nestleder
Ester Heidrun Berg Solheim Medlem
Hans Petter Bjørge Medlem Kommunestyret
Hege Elisabeth Bræin Furuli Medlem Kommunestyret
Johan Schei Medlem
Terje Erlandsen Medlem
Anne Mari Råbøl Varamedlem
Berit Gallefoss Denstad Varamedlem Kommunestyret
Hanna Røberg Varamedlem Kommunestyret
Odd Arne Danneels Ringen Varamedlem
Staale Stampeløkken Varamedlem
Torgeir Solheim Varamedlem
Tove Irene Arntsen Varamedlem