• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Valgutvalg

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Olav Sundfør Ordfører Høyre
Merethe Kjellberg Nestleder Arbeiderpartiet
Anne Lise Fredlund Medlem Sosialistisk venstreparti
Astrid Gaassand Medlem Fremskrittspartiet
Eva Marie Meling Mathisen Medlem Rødt
Geir Thingvald Medlem Industri- og næringspartiet
Jon Grunde Roland Medlem Senterpartiet
Jytte Sonne Medlem Kristelig folkeparti
Marianne Gunnerud Medlem Høyre
Marius Sunde Medlem Miljøpartiet de grønne
Mona Bergh Brustad Medlem Pensjonistpartiet
Terje Kongsrud Medlem Venstre
Anders Brabrand Varamedlem Arbeiderpartiet
Anne-Bitten Riisehagen Tangen Varamedlem Kristelig folkeparti
Arnt Orskaug Varamedlem Industri- og næringspartiet
Bjørgulv Noraberg Varamedlem Høyre
Einar Brusveen Varamedlem Pensjonistpartiet
Hans Petter Bjørge Varamedlem Fremskrittspartiet
Hilde Anita Hilmen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Ingerid Lyngnes Varamedlem Senterpartiet
Terezia Hole Varamedlem Venstre
Øystein Lauen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Øyvin Aamodt Varamedlem Rødt