Områdeprogram Strandtorget

I vedtatte byplan er Strandtorget-området et transformasjonsområde som omformes til et flerfunksjonelt område med høy kvalitet. Lillehammer kommune har i samarbeid med Scala CC Strandtorget AS laget et områdeprogram. Områdeprogrammet er det første steget i prosessen med å komme fra visjon til gjennomføring.

Områdeprogrammet er et strategisk helhetlig plan for langsiktig utvikling av Strandtorget-området. Det fastlegger prinsipper, som skal ligge til grunn for etterfølgende reguleringer og prosjekter innenfor planområdet. Strandtorget-området er delt opp i tre delområder: Strandtorget, Strandpromenaden og Nedre Busmoen. Det er separate prinsipper for utvikling av hvert av disse. Områdeprogrammet presenterer også et sett med mulige løsninger for helhetlig utvikling av planområdet.

Se utkast til områdeprogrammet i dokumentene som ligger nederst på denne siden.

Har du ideer eller merknader? La oss høre fra deg!


Åpen Bylab ble avholdt 20. september 2023 i Leseriet i Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

 

Send inn din mening om områdeprogrammet

Du kan sende inn din mening til oss. Det gjør du enten via e-post eller via brev. 

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no

Post: Lillehammer kommune, Plan
Postboks 986, 2626 Lillehammer

Merk e-post og brev med "Områdeprogram Strandtorget"

Frist: 17. oktober 2023

Dokumenter: