Oversikt over tilbudene og alder for oppstart

Tilbud Fra alder
Strykeinstrumenter 4 år
Treblåsinstrumenter 5 år
Messinginstrumenter 5 år
Piano 1.klasse
Slagverk 1.klasse
Gitar 2.klasse
Kor 4.klasse
Billedkunst 3.klasse
Teater 3.klasse
El-bass 4.klasse
Sang 7.klasse
Kirkeorgel 8.klasse

                             

Om vårt musikktilbud generelt

Kulturskolen har et variert undervisningstilbud innen musikk som omfatter mange instrumenter og kor.

Undervisningen foregår i små grupper/individuelt, eller i større grupper. Hovedregelen er ukentlige leksjoner.

Kulturskolen har en rekke prosjekter, konserter, samspillstilbud o.l. I forbindelse med slike aktiviteter vil den ukentlige undervisningen ofte bli omorganisert.

Innholdet i undervisningen er avhengig av disiplin/tilbud. En del felles emner vil imidlertid all undervisning i musikk ha som basis. Vektleggingen vil variere forholdsvis mye etter disiplin og alder.: • Spill / sang uten noter • Spill / sang etter noter • Improvisasjon og komponering • Musikkorientering ( teori, historie ) • Konserter og opptredener

Undervisningsmetoden kan variere. Generelt legges det vekt på å stimulere til læring gjennom positiv egenaktivitet og musisering der musikkglede skal stå i sentrum. Men også metoder som krever grundig og nøyaktig arbeid ( bl.a «pugging»)- brukes.

Undervisningsstoff velges ut for å bygge opp om de mål og planer skolen har med sikte på å gi et best mulig opplegg for den enkelte elev.

Under kan du lese mer om de ulike tilbudene innen musikk

Kor og sang.  Fra 4.klasse

Lillehammer kulturskoles vokaltilbud består av sangundervisning og korsang.

Sangundervisningen ved Lillehammer Kulturskole foregår hovedsakelig individuelt eller i små grupper. Fra 7.klasse.

Undervisningen tilpasses den enkeltes musikkinteresse og kan variere innen et bredt spekter av sjangere. Elevene lærer hvordan stemmen er bygd opp og hvordan den fungerer fysiologisk.  Vi jobber med å utvide stemmens rekkevidde og klang gjennom grunnleggende sang og pusteteknikk, og med formidling av tekst og innhold.

Undervisningen foregår først og fremst akustisk, men vi tar ofte i bruk mikrofoner i forbindelse med fremføringer, og jobber også med grunnleggende mikrofonteknikk

Sanglærere er Iva Thorarinsdottir og Camilla Granlien.


Lillehammer kulturskoles barnekor   er åpent for alle barn fra 4.-6.klasse.

Gruppen deles opp etter alder og nivå ved behov. Hovedsakelig dreier det seg om sangglede og det å lære seg nye og gamle sanger. I tillegg jobber vi med pusteteknikk, holdning, musikkteori, gehør, og formidling av tekst og innhold gjennom sang og bevegelser.

Korene deltar også på større og mindre forestillinger minst en gang i semesteret.

Barnekor Tirsdager 17.30-19.00 

Dirigent for barnekoret er Iva Thorarinsdottir

Lillehammer kulturskoles ungdomskor består av ungdommer fra 7. klasse og ut videregående.

Vi synger alt fra klassisk til pop, og fremfører både på egne arrangementer og ved eksterne festivaler og begivenheter.

På øvelsene jobber vi med grunnleggende sangteknikk, gehør og musikkteori, men hovedsakelig dreier det seg om sangglede og formidling.

Torsdager kl. 17.00-19.00

Dirigent for ungdomskoret er  Camilla Granlien
 

ungodmskor g

Piano

Piano er et allsidig instrument som kan brukes i mange sammenhenger både som soloinstrument og i samspill med andre. Det er mye brukt som akkompagnementsinstrument og det kan brukes i ulike ensembler. Piano blir brukt i de fleste musikkstilarter, klassisk, jazz, rock, samtidsmusikk..

Opplæringen foregår enkeltvis eller i små grupper. Fra 1.klasse. Det er en forutsetning at elevene har tilgang på piano til øving hjemme (vanlig akusitisk eller digitalt, ikke keyboard). Det er viktig at elevene deltar på samspill og konserter.

Våre lærere på piano er

Bistra van Dijk
 

Gitar

Gitar Begynn gjerne tidlig! Vi tilbyr gitarundervisning fra 2.klasse. Elevene spiller sammen i grupper etter alder og utvikling. Instrumentet er akustisk gitar med nylonstrenger, også kalt spansk gitar eller klassisk gitar. Vi starter med grunnleggende notelære og melodispill etter noter. Fokus ligger også på bruk av riktige fingre når vi spiller. Dette gir et godt utgangspunkt for elever som begynner i tidlig alder, og er en fordel med tanke på videre spilleteknisk utvikling og melodisk sans. Akkordspill er mer motorisk krevende i tidlig alder, men tas inn i undervisningen etter hvert som elevenes ferdigheter utvikles. Det samme gjelder bruk av fingerspillmønstre og spill etter tabulator-notasjon TAB. Her er fokus rettet mer mot rytmiske spilleteknikker. Det melodiske ivaretas ved at vi synger til. Her er det også aktuelt å bruke stålstrengsgitar. Muligheten for å spille elgitar er også til stede etter hvert. Her utforsker vi ulike skalaer for å kunne spille riff og solo gjennom improvisasjon. Vi er innom et bredt spekter av sjangere som pop, rock, blues, country, jazz, klassisk, latin. Elevene kan også få utfordret sin musikalske fantasi og kreativitet gjennom komponering og låtskriving. De får også øvd seg i å bli trygge foran et publikum ved å spille foran hverandre, og målet er å delta på et eller flere av skolens ulike konsertarrangementer. Gitar-ensemble og Band Samspill er viktig! Som en del av gitartilbudet til de som spiller akustisk gitar, inngår det etter hvert samspill i et større gitar-ensemble. Her spilles det flerstemte gitararrangementer etter noter, tabulator og akkorder. Dette gjennomføres på et annet tidspunkt enn den vanlige gitartimen, og innebærer ekstra oppmøtedag i uken. Muligheten for å spille sammen i band vurderes ut ifra elevenes ferdigheter. Mer info om band-tilbudet finner du her. Vår lærer på gitar er Nils Johan Ødegaard

El-bass 

Elbass

Undervisning i elbass gis fra 4.klasse.

Elbass benyttes både som del av en rytmeseksjon i samspill med andre, og som soloinstrument.

I undervisningen legges det vekt på god utvikling i grunnleggende spilleteknikker og at elevene blir godt kjent med instrumentets muligheter.

Vi spiller etter akkordbesifring, tabulator (TAB) og notespill. Vi er innom ulike stilarter som rock, pop, blues, jazz, disco, funk og reggae.

Samspill med gitarelever vil være naturlig. Elevene får øve seg i å bli trygg foran et publikum ved å spille foran hverandre. Målet er å delta på et eller flere av skolens ulike konsertarrangementer.

Vår lærer på  elbass  er Nils Johan Ødegaard

Se video   HER
 

Band

Band

Har du lyst til å spille i band?

Dette tilbudet er åpent for elever som har noe erfaring på sitt instrument, og muligheten vurderes ut ifra elevenes ferdigheter. Grunnbesetningen består av 2 elgitarer, elbass, trommer, keyboard og sang.

På bandøvelsene øver vi på samspill. Låtvalget varierer, og bestemmes ut ifra læringsinnhold, elevenes egne ønsker og kulturskolens behov for utvidet samspill med skolens øvrige elever. Vi er bl.a. innom varierte typer av rock, pop og blues improvisasjon.

Deltagelse vil innebære at den enkelte tar ansvar for egenøving, slik at fokuset her blir på samspillet. Det er et mål at elevene tar aktiv del i bandøvingsprosessene, og etter hvert kan styre innøvingen selv.

Vår lærer på band  er Nils Johan Ødegaard

 

Slagverk

Slagverkinstrument er et musikkinstrument hvor lyden blir produsert ved at man slår mot en del av instrumentet med trommestikker, visper, køller, hender eller annet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverksinstrumenter. De mest vanalige slagverksinstrumenter er trommer, trommesett, cymbaler, pauker, marimba, xylofon.

Undervisning fra 1.klasse i små grupper eller enkeltvis.

Vår lærer på slagverk
Amund Kleppan

Messinginstrumenter

De mest vanlige messinginstrumentene er kornett, trompet, valthorn, trombone, baryton, tuba.

Kulturskolen tilbyr opplæring på messinginstrumenter både for nybegynnere og viderekomne elever. Tid for undervisningen settes opp ved skoleårets start. Både formiddag og ettermiddag fra mandag til fredag kan være aktuelt.

Opplæringen foregår i små grupper eller enkeltvis. Kornett, trompet, valthorn fra 5 år ellers fra 2. klasse.

Messinginstrumentene kan brukes i mange sammenhenger, både som soloinstrument og i ulike ensembler, f.eks i brassband, janitsjarkorps og storband.

Lyden lages ved å forme leppene slik at de vibrerer når man blåser gjennom instrumentet. Klang og register varierer på de forskjellige messinginstrumentene på grunn av fasong og rørlengde.

I undervisningen legges det vekt solospill, samspill, notelære, musikklære og lytting. Tonedannelse og pusteteknikk er viktig for å musisere. Man lærer også hvordan man skal behandle instrumentet.

Våre lærere på messinginstrumenter er:

Bjørnar Nilsen, trombone m.m. Se film med Bjørnar og trombone her: https://youtu.be/subrP6hAnkw

Mina Omestad Aurlund, valthorn, mm. Se film med Mina og horn her: https://youtu.be/MJpPDyx8_ic

Magnus Mulligan , trompet mm

 

 20151030-IIIL3651

Strykeinstrumenter


Strykeinstrumentene er fiolin, bratsj, cello og kontrabass

Opplæringen på strykeinstrumenter gis i små grupper eller enkeltvis. Fiolin fra 4 år, bratsj og cello fra 1.klasse. Kontrabass er fra 6.klasse. 

Strykeinstrumentene kan brukes i mange sammenhenger både som soIoinstrument og i ulike ensembler. I dag brukes strykeinstrumentene i alle  sjangre for eksempel pop, jazz, rock, country, folkemusikk, klassisk og samtidsmusikk.

Suzukifiolin:  fra 4 år. Det er en forutsetning at en voksen følger undervisningen. Suzukimetoden er utviklet av den japanske fiolinisten Shinichi Suzuki. Han kalte selv sin metodikk for morsmålsmetoden. Dette fordi barna i utgangspunktet lærer musikk slik de lærer sitt språk - via øret. Den gehørsbaserte tilnærmingen til musikk letter innøving av intonasjon og rytmikk og stimulerer memoreringsevnen. Elevene har en spilletime hver uke, en elev eller to elever på samme time. Lengden av timen er avhengig av alder og nivå. I tillegg er det gruppetime med fra 6 til 10 elever annenhver uke, hvor teknikk og musikk lekes inn.

Våre lærere på strykeinstrumenter:

Lars Strømmen, fiolin, bratsj. 
Dmytro Kozar, fiolin, bratsj. 
Kristina Renolen, cello, kontrabass. Se video her: Cello

 

20151030-IIIL3737 fiolin1

Treblåseinstrumenter

De mest vanlige treblåseinstrumentene er fløyte, klarinett, saksofon, fagott og obo. Kulturskolen tilbyr opplæring på treblåseinstrumenter både for nybegynnere og viderekomne elever. Tid for undervisningen settes opp ved skoleårets start. Både formiddag og ettermiddag fra mandag til fredag kan være aktuelt.

Opplæringen gis i små grupper eller enkeltvis. På klarinett fra 4 år (se under) ellers fra 2.klasse.

Treblåseinstrumentene kan brukes i mange sammenhenger f.eks. i orkester, korps og kammermusikk.

Småbarnsklarinett: Dette tilbudet blir gitt til barn fra 4-års alder. Vi bruker c-klarinetter som er tilpasset barnet både i størrelse og vekt. Utgangspunktet for undervisningen er Suzukimetoden som brukes på fiolin.Undervisningen starter med  foreldrekurs – som inneholder de viktigste elementene i undervisningen. Elevene har spilletime en gang i uken - enten alene  eller i gruppe. Lengden på timen er avhengig av alder og nivå. Er det mange nok elever er det også storgruppe hver andre uke. Foreldrene skal være med på timene - de skal fungere som hjelpelærere hjemme.

Fagott: her kan du se en liten video om fagotten.

Våre lærere på treblåseinstrument:

Anne Mette Mauseth, klarinett

Niclas Pedersen, saksofon, klarinett, 

Saska Cvijanovic, fløyte

 

Kirkeorgel

I samarbeid med kirken tilbyr vi undervisning på «instrumentenes dronning », kirkeorgelet. Det er en forutsetning at man har spilt piano en stund. Alder fra 8. klasse.

Kulturskolens orkester


Lillehammer kulturskoles orkesteret er åpent for elever med orkesterinstrumenter. Elevene er i alderen ca 11-19 år. Orkesteret har ca 30 medlemmer.

Orkesteret har øvelse en gang pr uke. I tillegg er det noen konserter og opptredener i løpet av året. Bare unntaksvis legges det opp til seminarer og øvelser i helger. Orkesteret har vært på mange fine turer, i første rekke til Lillehammers vennskapsbyer i Norden. Musikken som spilles er allsidig: Klassisk, musikalstoff, filmmusikk m.m. Spilleglede og god stemning vektlegges.

Torsdager 17.00-18.55

Dirigent for orkestert er Saska Cvijanovic

20151204-_IIL7355 20151030-IIIL3553

Teater

Lillehammer kulturskoles teatertilbud gir elevene god innføring i teater-kunstens mange muligheter. Tilbudet lærer elevene å kunne uttrykke seg på en scene med ord, bevegelse og tilstedeværelse. Det arbeides med ferdigskrevne manus, dikt og eventyr, men også med selvskrevne tekster. Kollektiv lek, teaterøvelser, stemmebruk og improvisasjon legger grunnlaget for det individuelle arbeidet. Forestillinger for et publikum er naturlige mål i undervisningen.

Gruppe 1: 3.-5. klasse, mandager 16.30-17.30
Gruppe 2: 5.-7. klasse  onsdager  15.30-17.00
Gruppe 3: (DUS-gruppe ) 8. klasse og oppover, onsdager 17.10 – 19.10                                                                          Gruppe 4: tilbud til voksne, mandager 18.00 -19.30

I gruppe 1 er leken sentral. Lek er en viktig del av opplæringen for hver enkelt elevs trygghet og personlige utvikling. Lek er også viktig med tanke på å skape trygghet, samhold og glede i gruppa. Samtidig forventes det at elevene skjønner at disiplin trengs for at gruppa skal kunne fungere sammen. Skal bl.a. være med som dansere og sangere på «Jul i Svingen» høst 2022.

I gruppe 2 er også leken sentral. I tillegg til gruppedisiplin, forventes det at eleven er engasjert og kan få enkle hjemmeoppgaver som skal arbeides med. På samme måte som at musikkelever øver hjemme er dette en forutsetning også for teater-elever som vil bli bedre i teaterfaget. Skal bl.a. være med på «Jul i Svingen» høst 2022, og ha ansvar for hver sin rolle der i tillegg til sang og dans. 
 
I begge gruppene, skal elevene delta i lek og gruppeøvelser, samt motta individuell instruksjon. Alt dette danner grunnlaget for små eller store forestillinger i løpet av skoleåret foran publikum. Størrelsen på forestillingene avhenger av elevenes alder, gruppesammensetning, erfaring og egen innsats.

Gruppe 3 er Ungdomsgruppe fra 8.klasse t.o.m. videregående. Gruppe 3 kaller vi også for DUS-gruppe. Den nasjonale ungdoms-teaterfestivalen DUS(Den Unge Scene) arrangeres annet hvert år. DUS ble opprettet for å høyne nivået på ungdomsteater i Norge , for og med ungdom mellom 13 og 19 år.

DUS-gruppa ved Lillehammer kulturskole består hovedsaklig av elever fra ungdomsskolen. De jobber enten med et nyskrevet manus for ungdom, eller så arbeider de fram en forestilling basert på sine egne idéer, materiale og improvisasjoner -til framføring med première i festsalen i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Deretter pleier forestillingen å vises på Teater Innlandet på Hamar i februar hvor den regionale DUS-festivalen arrangeres. Med mulighet for å bli valgt ut til å representere Innlandet på den nasjonale festivalen på Det Norske Teatret i mai. Den fysiske festivalen ble pga pandemien i 2021 avlyst, men Teater Innlandet reiste rundt og så forestillingene, og gjorde opptak slik at alle teatergruppene i Innlandet fikk sett hverandres forestillinger. Denne sesongen e det ikke DUS festival, så da blir det forestilling på Lillehammer. 

  I DUS- gruppa får ungdommene mulighet til å bidra med idéer og materiale for å utvikle et felles produkt. Det er ukentlige øvelser, noen øvingshelger, og ekstra øvingsdager i innspurt før première. DUS er veldig lærerikt og veldig gøy! Lillehammer kulturskole har deltatt 3 ganger:  I 2017 med «TENK» som ble vist på Lillehammer, Hamar og Oslo,  i 2019 med «EXO» som ble vist på Lillehammer og Hamar,  2021 med "MOTus" som ble vist på Lillehammer og digitalt og i 2023 med  "ORDLØs" som ble vist på Lillehammer og Hamar.

Les mere om DUS her: https://dus.as/ 

Gruppe 4: Vi starter opp tilbud for voksne på teater. Innholdet vil legges opp etter antall deltagere og deltagernes ønsker, men og det kan være teaterleker og øvelser, skuespillerteknikk, improvisasjon, arbeid med selvskrevne tekster og/eller ferdigskrevne manus av kjente og ukjente dramatikere. Det vil være naturlig at arbeidet som gjøres munner ut i en forestilling som vises i Kulturhuset Banken.

Lærer: Eline Holbø Wendelbo

 

 

Billedkunst, Kunst og design

Billedkunst kan omfatter bl.a. tegning, maling, arbeid med tredimensjonale former, foto mm. Gjennom Lillehammer kulturskoles tilbud innen billedkunst skal elevene oppleve mestring og utvikling av ferdigheter innen tegning, farge, form og komposisjon. Tilbudet legger vekt på en balanse mellom lekende kreativitet og undervisning i forskjellige teknikker og materialer.

 

I tegning arbeides det med materialene blyant, kull og kritt. Vi utforsker strek og volumtegning bl.a. gjennom croquies, portrettegning, stilleben og tegning av menneskekroppen.
I farge arbeides det med materialene pastell, akryl,akvarell,fargeblyant,trykk. Vi øver i å blande farger, variere penselstrøkene og strek. og forstå hvordan
fargene fungerer sammen i forhold til form og helhet.
I form arbeides det bl.a. med assemblage, origami og romlighet. 
Vi arbeider her med størrelse og 3-dimensjonalitet i forhold til  rom- og materialforståelse.

I Komposisjon arbeides det med collage, trykk, tegning og maleri. Vi arbeider både med «blanke ark og fargestifter tel» og fra ide til ferdig produkt, der forståelsen av og organiseringen av billedelementene i flaten, er sentralt sammen med en egen stil og et eget utrykk.

Tilbudet i visuell kunst er lagt opp slik at man kan være elev i mange år.

Alder fra 3.klasse - 19 år.

Det er for tiden 4 grupper:

Gruppe 1: tirsdag 1530-1630  for 3. -4.trinn

Gruppe 2: tirsdag 1700-1830 for 5.6.trinn

Gruppe 3: tirsdag 1900-2030 -fra 7.trinn

Gruppe 4: torsdag  1600-1730 -fra 7.trinn
 

Undervisningen foregår i Kulturhuset Banken - Paviljongen

Lærer: Kay Arne  Kirkebø

Blomsterpike

Talenttilbud

EMUT, Elever med utvidet tilbud

EMUT er Kulturskolens talenttilbud til viderekomne elever, foreløpig innen musikk, som er spesielt interesserte i å kunne utvikle sine ferdigheter og sitt talent mest mulig. Det er inntil ti plasser på EMUT.

Elever kan bli tatt opp på EMUT etter søknad etter anbefaling fra lærer. Opptak skjer i juni for påfølgende skoleår

Tilbudet består i:

  • Utvidet tid til instrumentalopplæring ( 45 min. time pr. uke )
  • Deltakelse i et av Kulturskolens faste ensembler. (Kulturskolens orkester for elever som spiller orkesterinstrument, annet fast ensemble eller kor for elever som ikke spiller orkesterinstrument) .
  • Deltakelse på fellesaktiviteter ( 4 kvelder i halvåret kl. 16.30 – 20.00)
  • Deltakelse i kammermusikkgrupper
  • Kammerkonsert

Vi vil gjennom dette tilbudet forsterke et rikt miljø der interesserte elever gjensidig kan inspirere hverandre
Vi ønsker at tilbudet skal bidra til å videreutvikle et godt og kreativt miljø i hele Kulturskolen.
Vi vil gi Kulturskolen enda større mulighet til å bidra med kulturinnslag i ulike sammenhenger

Forventninger og krav til deltakerne:

  •  Våre forventninger til oppfølging m.h.t. øving og forberedelser økes. Læreren vil følge opp dette.
  •  Sette opp halvårsplan i samråd med læreren for ønsket og planlagt utvikling og aktivitet, og denne planen skal evalueres i ettertid.
  •  Elevene skal delta i samspill i sporadiske musikkgrupper, akkompagnering o.l
  •  Elevene skal til enhver tid ha et repertoar som er presentabelt for publikum i ulike sammenhenger
  •  Elevene skal kunne stille opp på ulike spilleoppdrag for Kulturskolen på relativt kort varsel. ( minst to pr. halvår )