Benytt digitalt søknadsskjema

I Lillehammer kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Forskriften setter forbud mot blant annet bråtebrenning, brenning av hageavfall og halmbrenning med visse unntak. Ved vurdering av dispensasjon vil det blant annet bli lagt vekt på type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året. Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt. Slikt avfall skal leveres på godkjent mottak. 

Generelt er det i henhold til forurensningsloven et forbud mot all brenning som kan medføre forurensning. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Husk at planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd!

Se også § 3 Generelle krav til aktsomhet (fra forskrift om brannforebygging)