Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vassdrag

Overvann

Overvannshåndtering

Lillehammer kommune har utarbeidet en temaplan for overvann. Overvannsplanen er et overordnet plandokument for planlegging og håndtering av overvann i kommunen, inklusive retningslinjer for plan- og byggesaker.

IVF

Nye IVF-kurver for Lillehammer

På oppdrag fra Lillehammer kommune har Norconsult AS utarbeidet nye IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) for Lillehammer. Disse skal benyttes til beregninger i forbindelse med flom og overvann, og kommunen anmoder konsulentfirmaer om å ta i bruk de nye kurvene.

Røyslimoen

Flom i bynære vassdrag

Lillehammer kommune har vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.