Liten bypark som del av større grøntdrag langs Mesnaelva, som en del av området ved Lilletorget og Terrassen. Vegetasjon, spaserveger, trapper og murer, byste og lite blomsterbed. Nærhet til sentrum, et økende antall boliger, hotell osv. tilsier at parken har et potensial utover dagens beskjedne bruk. Trærne er viktige for bybildet.

Det er etablert belysning i parken som del av et større belysningsprosjekt for Mesnaelva.