Røde kors: Digital senior - Trygt å trykke

Røde kors arrangerer kurset Digital senior hver høst og vår. I hovedsak gir kurset grunnleggende opplæring i praktisk bruk av nettbrett, men er også en arena for sosial aktivitet.

Mange opplever usikkerhet overfor dagens digitaliserte samfunn, og med ny kunnskap jobber vi for å komme dit at det er «trygt å trykke». Målet er å forebygge digitalt utenforskap og ensomhet blant seniorer.

Det er et kurs som går over 10 uker med en kurskveld på ca. 2 timer hver uke. Kursdeltakerne møter frivillige veiledere og loses gjennom et program som har som mål å gi digital basiskompetanse. Gjennom ulike digitale aktiviteter oppnås opplevelse av mestring og selvstendighet.

Nettvett, symboler og ikoner, sikkerhet på nett, personvern, epost, videosamtale og apper er noen av temaene det jobbes med. Tid til pauser med litt kaffe og «biteti» er viktig!

For mer informasjon se: https://www.rodekors.no/lillehammer eller ta kontakt:

Lillehammer Røde Kors, tlf. 415 80 011
E-post: lillehammer@rodekors.org
Adresse: Anne Mourudsveg 10 G, 2615 Lillehammer

Se Røde kors' brosjyrer med informasjon om de ulike tilbudene deres:

Digital kafé høsten 2023

Digital seniør - for deltakere

Digital senior - bli frivillig?

 

Lillehammer Seniornett: Datahjelp

Seniornett har datahjelp med veiledere på Lillehammer rehabiliteringssenter, Storgata 9, hver onsdag kl. 11-13.

Vi hjelper deg med data, mobil og nettbrett. Vanligvis har vi et tema som innledning hvorpå hver enkelt så får hjelp til å prøve. Så har vi mange eldre veiledere som hjelper deg med det du måtte ha behov for. 

Det er et hyggelig miljø, kaffe og du får møte eldre seniorer som hjelper deg i ditt tempo. 

Løpende informasjon får du på Lillehammer - Seniornett Norge og vår Facebook side. 

Kontaktinformasjon:
E-post: Seniornett.Lillehammer@seniornett.no
Telefon: 913 53 870