Lillehammer kommune har mål om en klimanøytral kommunedrift. Lillehammer kommune følger FNs retningslinjer om klimanøytralitet. For å kunne tilfredsstille disse kravene, kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter som kompensasjon for restutslippene. Denne metoden skal fungere som et insentiv for å redusere egne utslipp så mye som mulig, i tillegg til å redusere de globale klimagassutslippene. Klimaregnskapet er et viktig verktøy for å kartlegge hvordan kommunen ligger an i sitt mål om klimanøytral drift.

Klimaregnskap 2022

Klimaregnskap 2021

Klimaregnskap 2020

Klimaregnskap 2019

Klimaregnskap 2018

Klimaregnskap 2017