I Lillehammer har vi to målsetasjoner for å måle lokal luftkvalitet: 

Bankplassen: Målestasjonen står ved Kirkegata, inntil Hammartun skoles utearealer. Stasjonen måler luftkvaliteten slik den er ved ei gate med mye trafikk. Det foretas kontinuerlige målinger av NO2 og svevestøv (PM2,5 og PM10).

Lillehammer barnehage: Målestasjonen står på barnehagearealet, mellom Gamlev. og Th.Lundes veg. Stasjonen ligger litt unna hovedtrafikken og er vurdert å måle luftkvaliteten i et sentrumsnært boligområde. Det foretas automatiske målinger av NO2 og svevestøv (fraksjonene PM2,5 og PM10).

I Lillehammer er det partikler/ svevestøv og NO2 som bidrar mest til lokal luftforurensning, og hovedkildene til forurensningen er vegtrafikk og boligoppvarming (vedfyring). Det mest typiske forurensningsproblemet er høye svevestøvnivåer om vinteren/våren, men høsten kan også være problematisk.

Måledata for de to målestasjonene finnes på NILU (Norsk institutt for luftforskning) sine nettsider.

Miljødirektoratet har en egen tjeneste med kart og varsel for luftkvalitet. På Miljødirektoratets nettsider finnes også mer info om hvordan luftkvaliteten varsles, helseråd og regelverk.

Luftkvalitet i Lillehammer _ målestasjoner.jpg

Bilde: Målestasjoner i Lillehammer. Til venstre er gatestasjonen ved Bankenkrysset (Bankplassen) og til høyre bakgrunnstasjonen ved Lillehammer barnehage.