I Lillehammer har vi to målsetasjoner for å måle lokal luftkvalitet: 

Bankplassen. Målestasjonen står ved Kirkegata, inntil Hammartun skoles utearealer. Stasjonen måler luftkvaliteten slik den er ved ei gate med mye trafikk. Det foretas kontinuerlige målinger av NO2 og svevestøv (PM2,5 og PM10).

Lillehammer barnehage. Målestasjonen står på barnehagearealet, mellom Gamlev. og Th.Lundes veg. Stasjonen ligger litt unna hovedtrafikken og er vurdert å måle luftkvaliteten i et sentrumsnært boligområde. Det foretas automatiske målinger av NO2 og svevestøv (fraksjonene PM2,5 og PM10).

Fra oktober til mai kan du få tilsendt varsel om luftkvalitet på epost. Varselet gir informasjon om dagen i dag og det kommende døgnet. Meld deg på nyhetsvarsel her.

Luftkvalitet i Lillehammer _ målestasjoner.jpg

Bilde: Målestasjoner i Lillehammer. Til venstre er gatestasjonen ved Bankenkrysset (Bankplassen) og til høyre bakgrunnstasjonen ved Lillehammer barnehage.

I Lillehammer er det partikler/ svevestøv og NO2 som bidrar mest til lokal luftforurensning, og hovedkildene til forurensningen er vegtrafikk og boligoppvarming (vedfyring).

Det mest typiske forurensningsproblemet er høye svevestøvnivåer om våren, men høsten kan også være problematisk.

Mer om luftkvalitet