Tilskuddsordningen gjelder boliger i et avgrenset område (kart). Tilskuddsordningen omfatter ikke fritidsboliger.

Slik søker du

  • Som søker må du registrere deg ved kommunens servicetorg, hvor du vil få utlevert et avtaleskjema.
  • Kjøp og montering av ny ovn, og fjerning av gammel ovn og innlevering til godkjent avfallsmottak skal dokumenteres.
  • Ferdig utfylt avtale og vedlagte kvitteringer leveres til servicetorget. 
  • Når den nye ovnen er ferdig montert og den gamle ovnen er innlevert på Roverudmyra miljøpark, leveres ferdig utfylt avtale med bekreftelser tilbake til servicetorget.
  • Deretter vil du motta et varsel om tidspunkt for tilsyn fra Lillehammer Region Brannvesen.

Dersom alt er i orden, vil du få utbetalt tilskuddet.

Frist for registrering av ferdig montert ovn er 1. november 2024.

Her kan du lese mer om hvorfor det blir bedre luftkvalitet med nye ovner.