Tilskuddsordningen gjelder boliger i et avgrenset område (kart). Tilskuddsordningen omfatter ikke fritidsboliger.

Som søker må du registrere deg ved kommunens servicetorg, hvor du vil få utlevert et avtaleskjema. Kjøp og montering av ny ovn, og fjerning av gammel ovn og innlevering til godkjent avfallsmottak skal dokumenteres. Ferdig utfylt avtale og vedlagte kvitteringer leveres til servicetorget. Når den nye ovnen er ferdig montert og den gamle ovnen er innlevert på Roverudmyra miljøpark, leveres ferdig utfylt avtale med bekreftelser tilbake til servicetorget. Deretter vil du motta et varsel om tidspunkt for tilsyn fra Lillehammer Region Brannvesen. Dersom alt er i orden, vil du få utbetalt tilskuddet. Frist for registrering av ferdig montert ovn er 1. november 2023.

Her kan du lese mer om hvorfor det blir bedre luftkvalitet med nye ovner.