Fastlegeordningen

Lillehammer kommune har ansvar for at alle som er bosatt i kommunen har en fastlege. Fastlegeordningen er regulert i egen forskrift. Fastlegene kan være privatpraktiserende leger med avtale med kommunen, eller fast tilsatt i kommunen. Lillehammer kommune har 31 fastleger, fordelt på 6 legekontor.

Oversikt over fastleger på Lillehammer finner du på Helsenorge.no.

Akutt skade og sykdom

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Den faste legen skal også kontaktes ved akutte tilfeller som oppstår på dagtid. Dette fordi den faste legen kjenner deg og dine helseproblemer best, og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Alle legekontorer i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Dersom har behov for akutt helsehjelp og ikke får kontakt med din fastlege eller er langt unna der fastlegen holder til, kan du kontakte legevakt på telefon 116 117.

Bytte fastlege

Du kan selv velge hvilken fastlege du vil ha, så lenge legen har ledig plass på listen sin og er med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i fastlegeordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i ordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

På Helsenorge.no finner du informasjon om hvordan du bytter fastlege.