Saksbehandling

Hvordan saksbehandles søknaden din?

For tildeling av helse -og omsorgstjenester kreves saksbehandling.
Når du søker om bistand/hjelp får du en saksbehandler for den aktuelle søknaden .

Det gjøres en kartlegging av dine behov med vurdering, etter kriterier, før vedtaket  fattes. Har du kommunale tjenester fra før vil også opplysninger fra andre tjenesteområder være viktig for saken, slik at den blir belyst best mulig. Innhenting av opplysninger fra andre skjer etter samtykke fra deg. Det er klagerett på vedtaket .

Søknadsskjema finner du her.
Søknadskjema sendes pr. post, sensitiv informasjon skal ikke sendes over nettet. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden hjelper Tildelingsenheten deg med det.

Søknaden sendes
Lillehammer kommune
Tildelingssenheten for helse-og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer