Alle foretak som mottar produksjonstilskudd må ha gjødslingsplan før vekstsesongen tar til for å kunne motta fullt produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal omfatte både eget og leid areal. Kontroll av gjødslingsplan foretas i forbindelse med kontroll av søknad om produksjonstilskudd. 

 Det er videre et krav at jordprøvene kan være maksimalt 8 år gamle. Dette gjelder for brukere som har krav om årlig gjødslingsplan. For brukere som har fått innvilget 5-årig gjødslingsplan må nye jordprøver tas om høsten det året (vekstsesongen) som godkjenningen av 5-årig plan utløper. Landbrukskontoret har utstyr til jordprøvetaking til utlån. 

Ved manglende/mangelfull gjødslingsplan kan det medføre avkorting av produksjonstilskuddet. 

 

Hvor finner jeg nyttig lovverk om gjødselplanlegging?