Hvem får tildelt fritidskontakt? 
Om du har behov for/ønsker å oppleve en mer meningsfull fritid, og trenger å ha noen med deg for å oppleve dette, kan du søke om å få tildelt fritidskontakt. Fritidskontakten skal bidra til at du kan delta på fritidsaktiviteter som f.eks. trening, kulturopplevelser og lignende. 

Hvem kan få tjenesten? 
Alle med nedsatt funksjonsevne, både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Hvordan få tjenesten? 
Søknad sendes kommunens tildelingskontor (TO Tildeling). Søknadsskjema finnes her (DOC) (PDF). Tildelingskontoret avgjør hvem som får fritidskontakt, og fritidskontaktkoordinatorene i Kultur og fritid har ansvar for å engasjere fritidskontakter som passer hver bruker.

Vil du bli fritidskontakt?
Kontakt fritidskontaktordningen i Kultur og fritid på 947 93 533, eller se stillingsutlysninger på kommunens nettsider.