Hvem kan ta kontakt

 • Du som er over 18 år og har et mål om å komme ut i aktiviteter i nærmiljøet 
 • Om du ønsker en oversikt over tilbud 
 • Om du har en aktivitet du vil begynne på, kan du få støtte av Eskil og Ingrid for å komme i gang.

Praktiske opplysninger og påmelding

 • Dette er et lavterskeltilbud 
 • Du kan ta kontakt med Ingrid eller Eskil 
 • Mottar du oppfølging fra psykisk helse og rus i kommunen, kan du spørre din kontaktperson 
 • Det er ikke journalføring eller påmelding
 • Tilbudet gjøres etter avtale i Havangs åpningstid. 

Hvilke typer aktiviteter

Her er en liten oversikt over noe av det som finnes: 

 • Havang har mange ulike aktiviteter, disse kan lese mer om her.  
 • En oversikt over tilbudene til Meningsfylt fritid, Jobben og Frivilligsentralen finner du her
 • Kulturnettverkets tilbud leser du om her 
 • Andre tilbud i Lillehammer du ønsker å delta på