Om oss

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester til deg.

 • Vi er opptatt av at våre tjenester skal hjelpe deg, derfor evaluerer vi tilbudet du får sammen med deg.
 • Brukermedvirkning: Du har rett til å medvirke, og vi har plikt til å involvere deg i undersøkelser, behandling og valg av tilbud. 
 • —Vi overholder taushetsplikten.
 • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.
 • —Tilbudet vi gir bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt.

Kontakt oss

Psykisk helseteam: Telefon 91 71 33 38 Hverdager klokken: 12:00 - 14:00

Rustjenesten: Telefon 90 25 15 14 Hverdager: Klokken: 08:00 - 21:30 Helg: klokken 08:00 - 15:30 

Tildeling av tjenester: Telefon 61 05 05 48 er betjent fra kl.9.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager.

 

Betaling av tilbud/tjenester

Våre tilbud og tjenester er gratis. Det kan tilkomme en avgift på kursmatriell, se informasjon under kurs og grupper

Interkommunalt samarbeid

Kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid. I 2018 har også Nord-Fron og Sør-Fron blitt med i deler av samarbeidet. Dette har resultert i at ulike kurstilbud nå tar i mot deltakere fra alle kommunene i det interkommunale samarbeidet. Andre fokusområder er:

Kontakt:

Leder for interkommunalt fagteam psykisk helse og rus: Anne Karin Lien  Telefon: 926 35 464

Brukermedvirkning

​​​​​​​​​​​Du har rett til å medvirke i egen behandling, og vi har plikt til å involvere deg. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Brukermedvirkning Helsedirektoratet

Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring

Brukerforum

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Følg linkene fra Helsedirektoratet hvor du finner en oversikt over dine rettigheter.

Rettigheter - pasient eller pårørende - helsenorge.no

Pårørendes rettigheter - helsenorge.no

Pasient-og brukerombudet i Hedmark og Oppland 

 

Pakkeforløp

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende ved å lese på Helsedirektorates sider. 

Samarbeidspartnere

Vi gir:

 • —Råd og veiledning i enkeltsaker.
 • —Vi har tett samarbeid med kommunens kriseteam.
 • Vi kan gi undervisning og opplæring til eksterne samarbeidspartnere.

Noen av våre samarbeidspartnere: 

Personvernerklæring (e-post - bruk av skjema)

Elektroniske skjemaer og tjenester: 

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil personopplysningene dine, som for ekesmpel navn eller telefonummer, bli registrert av kommunen. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet. Lillehammer kommune jobber med skreddersydde personvernerklæringer knyttet opp mot det enkelte tjenesteområde.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Lillehammer kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post:

Når du sender oss e-post, vurderer vi om den skal journalføres eller ikke. Dersom den journalføres, registreres den i vårt arkivsystem. i henhold til norsk lovverk.
Henvendelser du sender oss via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Les hele Lillehammers kommunes personvernerklæring her.