Kontaktinformasjon

Vi har telefontid hverdager mellom klokken 10:00 - 15:00 Telefon: 917 13 338

 

Om oss

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester til deg.

  • Vi er opptatt av at våre tjenester skal hjelpe deg, derfor evaluerer vi tilbudet du får sammen med deg.
  • —Vi overholder taushetsplikten.
  • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.
  • —Tilbudet vi gir bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt.

Betaling av tilbud/tjenester

Våre tilbud og tjenester er gratis. Det kan tilkomme en avgift på kursmatriell, se informasjon under kurs.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid. I 2018 har også Nord-Fron og Sør-Fron blitt med i deler av samarbeidet. Dette har resultert i at ulike kurstilbud nå tar i mot deltakere fra alle kommunene i det interkommunale samarbeidet. Andre fokusområder er:

Kontakt: Koordinator for interkommunalt fagteam: Kirsti Engan-Skei 

Pakkeforløp

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende ved å lese på Helsedirektorates sider. 

Personvernerklæring (e-post - bruk av skjema)

Elektroniske skjemaer og tjenester: 

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil personopplysningene dine, som for ekesmpel navn eller telefonummer, bli registrert av kommunen. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Lillehammer kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Når du sender oss e-post, vurderer vi om den skal journalføres eller ikke. Dersom den journalføres, registreres den i vårt arkivsystem. i henhold til norsk lovverk.
Henvendelser du sender oss via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Les hele Lillehammers kommunes personvernerklæring her.