Hvem kan delta hos oss?

Vi er et lavterskeltilbud for for deg over 18 år som har, eller har hatt erfaringer med psykisk helse og/ eller rusutfordringer. 

Lurer du på om du vil ha glede av tilbudene på Villa Utsikten så tar vi gjerne en prat med deg. Du kan ringe oss, sende mail, eller komme innom i våre åpningstider.

Vi vet at dørstokkmila kan være lang og vi vil gjerne være med på å gjøre den kortere.

Hva kan vi tilby?

 • Tilhørighet/ værested/ sosial møteplass

På Villa Utsikten ønsker vi å skape sosiale møteplasser der alle har mulighet til å få en god opplevelse i trygge rammer. Vi vil legge til rette for at deltakerne skaper relasjoner seg i mellom og der ansatte «gjør seg selv overflødige».

 • Deltakelse og forpliktelse - oppgaver

Med utgangspunkt i at det å være trengt og etterspurt i tillegg til det å gjøre noe for andre er helsefremmende, legges det opp til at alle kan delta i husets drift. Så mange oppgaver som mulig gjøres tilgjengelig for deltakeren. Det kan dreie seg om alt fra å vanne blomster til det å ha administrative oppgaver. Oppgavene vil også variere ut fra den enkeltes kompetanse og ønske om kompetanseøkning.

 • Brukerdrevet mattilbud/ Kafé

Kafeen er brukerdrevet og bygger på og ønsker å skape, glede, energi og raushet. Dette skal oppleves både som gjest og som kafevertskap. Har du en drøm om å jobbe i kafè, ta kontakt med oss. Sammen finner vi ut av hva du ønsker å gjøre, hva du kan fra før og hvilken opplæring du trenger.

Ønsker du å spise sammen med andre? Ønsker du å komme til dekket bord? Ønsker du gode og rimelige måltider? Eller vil du ta en kopp kaffe og lese avisa?

 • Aktiviteter

Aktiviteter er i denne sammenhengen en felles benevnelse for sosiale, kulturelle, reflekterende og fysiske aktiviteter. Noen aktiviteter er ukentlige og tilbys gjennom hele året, andre aktiviteter er sesongavhengige. Aktivitetene baserer seg også på til enhver tid eksisterende interesser og ressurser blant deltakerne på huset. Hva har du lyst til å gjøre? Hva er det du drømmer om?

 • Samarbeid med brukerorganisasjoner

Å tilrettelegge for brukerorganisasjoner slik at de kan øke sitt arbeid mot målgruppen er vår målsetting. For tiden har vi samarbeid med Bipolarforeningen, Spiseforstyrrelsesforeningen(Spisfo), Mental Helse og Mental Helse Ungdom.

Eksempler på samarbeid:

Bipolarforeningen har selvdrevne åpne treff. Spisfo har pårørendegrupper. Mental Helse og Villa Utsikten samarbeider om Verdensdagen og julebord.

Mental Helse Ungdom har ukentlige åpne treff med sosiale aktiviteter.

 • En-til-en oppmerksomhet - individuell tilnærming

All en-til-en-tid har målsetting om å skape selvstendighet for å kunne delta i felleskapet sammen med andre. Det settes av tid for sammen å finne ut av hva den enkelte kan ha glede av på Villa Utsikten. Omfanget og behovet for dette er individuelt.

Villa Utsikten blir benyttet som et alternativ når behandler eller fastlege ikke er tilgjengelig. Det vil si at trygging, stor oppmerksomhet og oppfølging er nødvendig; det kan dreie seg om blant annet selvskading og selvmordsproblematikk, sterk angst og uro. Villa Utsikten erstatter ikke helsepersonell eller lege, men kan være en trygg arena i påvente av helehjelp.

Deltakere benytter Villa Utsikten for å få orden på praktiske ting. Det kan være å få kontakt med verge, få bestilt tannlegetime, skrive søknader, forstå offentlige brev mv. Dette gjøres sporadisk, og når behovene plutselig dukker opp. Villa Utsikten ønsker å bistå med å finne ut hvilke instanser som skal gi veiledning og bistand for de enkelte utfordringene.

 • Utleie

Villa Utsikten har et inntektskrav på utleie.

Hvordan jobber vi?

Villa Utsikten er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for personer over 18 år som har, eller har hatt rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Villa Utsikten baserer seg på kunnskapen om at sosial tilhørighet og deltakelse er med på å øke livskvaliteten og dermed bedre den enkeltes psykiske helse. På Villa Utsikten kan besøkende bruke sine evner og ressurser i møte med andre, i deltakelse i husets oppgaver og aktiviteter. I samarbeid finnes løsninger hvor evner og ressurser vektlegges slik at de psykiske helseutfordringene ikke blir til hinder for å nå mål. Samspillet som utvikles støtter opp under brukernes egne bedringsprosesser.

Hvem kontakter jeg for å få delta?

Du kan komme innom, ringe oss, eller sende e-post for å få informasjon eller lage en avtale. Du kan spørre etter Maria, eller Barbro.

Du kan også kontakte: 

Hva forventer vi av deg?

 • Du kjenner på behovet og du har lyst til å foreta deg noen endringer i livet ditt.
 • Du har lyst sammen med andre å skape deg en meningsfull hverdag med en aktivitet som gir deg mening og glede.
 • Du tenker at Villa Utsikten kan være et sted å begynne.
 • Du har lyst til å komme til oss.