Om bruk av Fritidskortet

Hvem kan få Fritidskortet?

Absolutt alle i riktig aldersgruppe! I den første prosjektperioden vår, skoleåret 2021-2022, får alle barn født mellom 2003 og 2015 tilgang til Fritidskortet.

Hvor finner jeg Fritidskortet?

Når alt er klart, vil det komme en egen digital plattform der familiene kan logge seg inn, se sine barns Fritidskort, se hvilke aktiviteter Fritidskortet kan brukes på – og betale aktivitet med Fritidskortet. Mer informasjon kommer før høsten!

Hva kan Fritidskortet brukes på?

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgifter i fast, organisert fritidsaktivitet. Det betyr at det kan brukes til å betale f.eks. medlemskontingenter og andre deltakeravgifter, men ikke f.eks. cup, leir eller utstyr til aktiviteten.

Vi håper alle organisasjoner jobber for at ekstrakostnadene skal være så lave som mulig, og at det er lett å bytte, låne og kjøpe brukt utstyr. Kanskje har organisasjonen også en fin løsning for fellestransport til kamper eller andre arrangementer? Du kan også tipse organisasjonen din om å søke midler fra Sparebankstiftelsen DNB eller andre tilskuddsordninger – kanskje får de tilskudd til å lage en egen låneutstyrsbank i organisasjonen. Kanskje vil organisasjonen din også ha en ALLEMED-workshop for å finne gode løsninger for slike utgifter og andre barrierer?

Hvilke aktiviteter kan vi betale med Fritidskortet?

Fritidskortet kan brukes på alle aktiviteter som møter noen kriterier. Vi håper å få med alle organisasjonene i Lillehammer! Mer informasjon om kriterier til aktivitetstilbydere kommer snart, og i den digitale plattformen vil det være en oversikt over alle aktivitetene som kan betales med Fritidskortet.

Hva hvis jeg ikke vil være med på en fast, organisert fritidsaktivitet?

Da kan du selvfølgelig velge å la være – noen trives best med f.eks. helt egenorganisert aktivitet, som å gå fjellturer, skate eller helt andre ting. Ettersom meningen med Fritidskortet er å bidra til at alle som vil delta i en organisert aktivitet, kan ha råd og mulighet til det, så er det bare det Fritidskortet kan brukes til. Om du ikke ønsker det, får du dessverre ikke brukt Fritidskortet ditt.

Hva om aktiviteten koster mer enn 1000 kroner?

Da kan du bruke Fritidskortet ditt til å betale deler av regningen. Resten må familien da betale selv. Et annet alternativ er å prøve å finne en aktivitet som koster under 1000 kroner i halvåret.

Kan jeg spare Fritidskortet-penger fra høsten til våren?

Nei, dessverre – Fritidskortet er som et gavekort med en utløpsdato. Pengene du får på Fritidskortet i høst, kan bare brukes i høst. Pengene du får til våren, kan bare brukes det halvåret.

Vi håper flest mulig organisasjoner kan dele opp kostnadene/fakturaer på de to halvårene, slik at det blir mulig å betale mest mulig av aktiviteten med Fritidskortet.

Hvor kommer pengene fra?

De kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hvis du vil lese mer om pilotprosjektet, kan du finne mer informasjon her.

Hva med oss som ikke egentlig trenger disse pengene - kan vi gi dem til noen andre?

Nei, de 1000 kronene hvert barn får hvert halvår, kan bare brukes på aktiviteter til akkurat det barnet. Målet er at det skal være helt vanlig å bruke Fritidskortet sitt - da blir det enda enklere for de som virkelig trenger Fritidskortet for å kunne delta. De pengene som ikke brukes i løpet av halvåret, betales tilbake til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hvis dere ikke føler at dere trenger Fritidskortet-pengene, kan dere jo velge å hente dem ut – og så betale den 1000-lappen dere sparer til klubbkassa i organisasjonen? Eller kanskje dere vil ta initiativ til å lage en «ALLEMED-fond» i organisasjonen deres, som kan være med på å betale f.eks. drakter, utstyr eller cuper for medlemmer med dårlig råd?

Hvor lenge varer dette?

Lillehammer kommune er pilotkommune i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Hva som skjer etter det, vet vi ikke. Regjeringen har satt i gang pilotprosjektet fordi de ønsker å gjøre dette til et nasjonalt tilbud. Hva regjeringen bestemmer etter at prøveperioden er over, det vet ingen. Vi håper på det beste!

Hvorfor finnes dette prosjektet?

Prosjektet finnes fordi barn har rett til å delta i fritidsaktivitet, og det er både regjering, kommune og det frivillige organisasjonslivet enig om. Det er grunnen til at Fritidserklæringen ble laget, og dette prosjektet er en del av arbeidet med å nå målene i Fritidserklæringen. For å bidra til at flere får delta, tester vi nå om en tusenlapp i halvåret kan bidra til at flere barn kan delta i en fast, organisert fritidsaktivitet.

Mer informasjon til organisasjoner/arrangører

Hvilke organisasjoner kan være med?

Så mange som mulig! I den nye digitale plattformen, vil vi gjerne ha med hele den flotte bredden av aktivitetstilbud som finnes i Lillehammer - og kanskje til og med noen nye. Kanskje dere vil starte volleyballag, skatekurs, bokklubb, forskerklubb, cheerleadinglag, matlagingsverksted eller mekkeklubb?

Alle kan registrere aktiviteten sin i den digitale plattformen når den er klar - vi oppdaterer når den er klar til bruk. For å kunne ta i mot betaling gjennom Fritidskortet-plattformen, må organiasjonen godkjennes av Lillehammer kommune. Ta kontakt med fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å få lenke til registreringsskjemaet.

Er det nyttig for organisasjonen å delta i prosjektet?

Ja, vi tror absolutt det! Det har to fordeler for dere:

  1. Dere blir synlige i en aktivitetsoversikt de aller fleste av Lillehammers barnefamilier kikker innom i løpet av de neste månedene, og
  2. Dere kan bli en del av «Fritidskortet-menyen», og kan både bidra til prosjektet og få tilgang til disse statlige midlene. Fra pilotkommunene som har holdt på et år allerede, rapporteres det at mange organisasjoner har fått både økt antall medlemmer og økt andel betalende medlemmer.

Vi kommer til å markedsføre prosjektet mye etter sommeren, og da er det bra for både oss, dere og familiene om plattformen har informasjon om mange fristende aktiviteter. Vi kommer også til å ta kontakt med noen av organisasjonene i Lillehammer for å filme noen enkle videoklipp (uten nærbilder av ansikter eller annen personinfo) av et bredt utvalg ulike aktivitetsmuligheter i Lillehammer.

Må vi gjøre noen endringer for å kunne delta i prosjektet?