Aktivitetsguide for barn, ungdom og familier

Takket være prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kan alle som ønsker få hjelp til å komme i gang med en ny fritidsaktivitet. Prosjektet varer i første omgang ut mai 2021, og vi har søkt om å få fortsette prosjektet etter dette.

Aktivitetsguiden kan hjelpe til med å finne fram til aktiviteter som passer barnets interesser, som passer familiens økonomi, kan følge familien til aktiviteten de første gangene, og sørge for at familien blir kjent med organisasjonen og lærer det som trengs for å følge opp aktiviteten videre. 

Finn mer informasjon og påmeldingsskjemaet her.

ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger, og lettere å se hvor hver enkelt organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. Lillehammer kommune har så langt hatt to åpne ALLEMED-dugnader med kommunalt ansatte fra ulike tjenester, folkevalgte og representanter fra frivilligheten, én i 2016 og én i 2020. Vi har også hatt minidugnader på mange ulike avdelinger i kommunen, f.eks. på de ulike grunnskolene og i ulike deler av barnevernstjenesten og tilrettelagte tjenester.

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no. Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan fritidsrådgiver Ane Soltuen gjerne bidra! Ta kontakt på e-post.

BUA - utlånssentral for fritidsutstyr

BUA Lillehammer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk sportsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, soveposer, hengekøyer, utstyr til ballspill og hageleker, musikkinstrumenter, symaskiner og veldig mye annet moro. 

Les mer og registrer deg som låntaker her.

Fritidsrådgiver - noen å spørre om fritid

Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjons Artikkel 31, som sier at alle barn har rett til hvile, fritid, lek og kunst- og kulturopplevelser. ALLEMED er et av flere verktøy som kan hjelpe både kommunen og frivillige organisasjoner med å inkludere enda flere barn og unge, og slik bidra til at målene i Fritidserklæringen og barnekonvensjonen nås. Fritidsrådgiveren har fokus på å nå dette målet.

Du kan ta kontakt med Ane Solstuen om du ønsker råd om aktiviteter for barna dine, om du har verv i en organisasjon som driver aktivitetstilbud til barn og vil inkludere flest mulig, om du jobber med barn og unge og lurer på noe om fritidsaktivitet, eller om du har ideer til tiltak vi burde sette i gang (vi søker stadig tilskudd til nye prosjekter). Ta også kontakt med fritidsrådgiveren om du har spørsmål om Kultur og fritids inkluderingstilskuddBUA Lillehammeraktivitetsguide eller Opplevelseskortet. Send Ane en e-post eller ring på 48205665.

Friplasser i kulturskolen

Kulturskolen kan gi friplasser til barn som lever i familier med lav inntekt. De følger inntektsgrenser som kan gi friplass til ca 10 % av barna i Lillehammer, og på noen av tilbudene er gratis instrumentleie en del av friplassen. Kulturskolen har ikke ledige plasser på alle sine tilbud, så man må først søke om elevplass, før man kan søke om friplass.

Les mer om kulturskolen her, og om friplassordningen og søknadsprosessen her.

Fritidsklubb og ungdomshus - alle aktiviteter gratis

Lillehammer kommune driver to fritidstilbud; Hiet juniorklubb for 5.-7. klassinger, og ungdomskulturhuset Plan B for 13-17-åringer. Begge disse er åpne for alle, og har kun gratisaktiviteter. Begge har også eget aktivitetstilbud i flere av skoleferiene.

Les mer om Hiet juniorklubb her, og om ungdomskulturhuset Plan B her.

Inkluderingstilskudd til lag og foreninger

Fritidstilbud som har ideer til prosjekter som gjør det lettere å delta, eller som ønsker å bidra til at flere barn og unge kan delta i den ordinære aktiviteten, kan søke om tilskudd til dette fra Kultur og fritid. OBS: Ordningen er under evaluering, og vil kanskje endres noe i 2021.

Les mer om tilskudd til inkludering i fritidsaktiviteter her.

Kommunen har også andre tilskudd til kulturlivet og organisasjoner med aktivitet for barn og unge. Oversikten over tilskuddsordninger innen kultur og idrett finner du her.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

I Lillehammer har vi mange områder der man kan leke, spille og være på tur - enten helt uten utstyr, eller med utstyr tilgjengelig i BUA Lillehammer.

Mange av disse aktivitetsområdene finner du i dette kartet

Oversikt over fritidstilbud for barn og ungdom

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som faktisk finnes i et lokalmiljø - det finnes ofte mer enn de største, vanligste aktivitetene. Vi i Kultur og fritid kjenner til rundt 100 ulike tilbud, i over 80 ulike organisasjoner, og spredt i hele kommunen. Her finnes også en oversikt over de tilrettelagte aktivitetene vi kjenner til. Si fra til fritidsrådgiveren om vi har oversett noen!

Oversikten over alle aktivitetene vi kjenner til finner du her.