Det inngås leiekontrakt med kommunen og betales ordinær husleie, som inkluderer trygghetsalarm. Andre helsetjenester tildeles individuelt etter behov. Det medisinske ansvaret har den enkelte beboeres fastlege. Det er mulig å kjøpe måltider og spise i felles spisesal for dem som måtte ønske det.

Aktivitetstilbud og sosiale tilstelninger foregår i bygget eller på Gartnerhagen bo- og servicesenter som er nærmeste nabo. Uteområdene er lagt til rette for turer med rullator og rullestol. Det er kort vei til kafé og butikk.

Det er vedtatt en lokal forskrift for tildeling av heldøgns omsorgsbolig 31.08.2017.
Lokal forskrift for tildeling av langtidsplass.docx