Det er vedtatt en lokal forskrift for tildeling av heldøgns omsorgsbolig 31.08.2017.
Lokal forskrift for tildeling av langtidsplass.docx (DOC) (PDF)