Jobben til en helsefagarbeider er å gi helhetlig omsorg og ta vare på pasientens/brukerens behov for grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. En helsefagarbeider har varierende arbeidsoppgaver og arbeider med ulike aldersgrupper.

Hva får du som lærling i Lillehammer kommune?

 • Du blir ansatt i to år som lærling, med både lærekontrakt og arbeidskontrakt.
 • HEA-lærling jobber 100 % stilling i turnus dag/kveld (helg, og helligdager).
 • Du blir ansatt som en vanlig arbeidstaker med like rettigheter og plikter.
 • Du får lønn under utdanning med stigende lønnsprosent (40 %- 50 %- 60 % 80 %).
 • Digital kompetansebok med kompetansemål for vg3.
 • Eget utarbeidet læreløp med fire ulike praksissteder innenfor ulike tjenesteområder.
 • Veileder/Instruktør på hvert praksissted.
 • Fokus på kompetanse og faglig utvikling i læretiden.
 • Hovedpraksissted hvor du starter og avslutter læretiden, og deltar i sommeravviklingen.
 • Kun lærlingevakter (med unntak i sommeravviklingen).
 • Felles oppstartsdag med informasjon.
 • Oppstarts-, midt- og sluttsamtale på hvert praksissted.
 • Halvårsvurdering med egenvurdering og fremovermeldinger underveis.
 • Mulighet for å låne fagbøker vg3.
 • Fagdager og felles informasjonsdager.
 • Mulighet for tre måneders praksisperiode i et land i Europa.

Vi ønsker lærlinger som er:

 • motiverte til å være lærling og til å gjennomføre lærlingtiden/læreløpet.
 • gode på relasjoner og kommunikasjon.
 • imøtekommende, høflig, positiv og serviceinnstilt.
 • pliktoppfyllende og initiativrik.
 • med gode holdninger til å arbeide med mennesker.
 • god til å samarbeide med andre, ansvarsbevisste og punktlige.
 • god til å jobbe strukturert og systematisk med kompetanseboka.
 • god til å ta imot veiledning og bruke tilbakemeldinger til å utvikle seg innenfor fagområdet helsefagarbeider.

Kontaktperson

Gunnvor H. Strangstad
Faglig leder for HEA-lærlinger

E-post: gunnvor.helen.strangstad@lillehammer.kommune.no

Velkommen til å søke lærlingeplass i Lillehammer kommune!

Søknadsfrist 1. mars.