Lillehammer kommune kan tilby læreplasser med

 • bred praksis innen hvert enkelt fag
 • egenvurdering og individuell vurdering underveis i læretiden
 • veiledere som er kurset i veiledningsmetodikk og som får faglig påfyll jevnlig
 • samlinger for lærlinger to ganger i året
 • muligheter for praksis i utlandet via internasjonalt sevicekontor

Vi tilbyr disse fagene

 • barne- og ungdomsarbeider
 • helsearbeider
 • institusjonskokk
 • kontor og administrasjon
 • byggdrifter
 • feier

Slik søker du om lærlingeplass

 • Du søker via kommunens rekrutteringssystem, Webcruiter
 • Søknadsfrist i mars

Lærlingelønn

Lærlinger tjener 50 prosent av fagarbeiderlønn, fordelt over to år.