Hvilke temaer i pasientrettigheter vil du vite mer om? (Digitalt)

Velkommen til vårt nye kurs!

Kurs i pasientrettigheter utarbeides i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. Vi hadde satt opp et dialogmøte for å kartlegge hva som er viktig å informere om i et slikt kurs fra et bruker- og pårørendeperspektiv. Ettersom vi ikke kunne gjennomføre dette som tenkt, ønsker vi å ha dine tilbakemeldinger via nettskjemaet på denne siden. Du kan velge å være helt anonym. Vi ser på muligheten for å tilby dette kurset på en digital plattform.

På kurset vil du vil få Informasjon om Kompetansebanken, Pasient- og brukerombudet, dine pasient- og brukerrettigheter i kommunene, med mer. Mer informasjon om kursinnholdet kommer etter vårt dialogmøte den 5. februar. 

Kurset er for alle som har interesse for pasientrettigheter eller ønsker å vite mer om temaet uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis og alle deltakere får kursbevis.

Kurs i brukermedvirkning

Vårens kurs er avlyst, men vi jobber med å få på plass et digitalt alternativ til kurset.

På kurset vil du vil få informasjon om kompetansebanken, hva er brukermedvirkning, om tilbud i kommunene, hvordan bruke dine erfaringer i møte med helsetjenesten, empowerment med mer. Kurset er for alle som har interesse for brukermedvirkning eller ønsker å vite mer om hva det er uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. 

Pris/servering: Kurset er graits. Det blir servert enkel lunsj.