Om brukermedvirkning

Brukermedvirkning - Helsedirektoratet
Brukermedvirkning - Helsepedagogikk mestring.no
Brukermedvirkning på ulike nivå - Helsebiblioteket

 

For ansatte

Kompetansebanken er utviklet av psykisk helse og rus i Lillehammer kommune. Kompetansebanken ble i 2018 en del av det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rus som et prosjekt  med varighet 2018 - 2021. Målet med arbeidet er å gi kommunene lokaltilpasset verktøy slik at de kan sikre brukermedvirkning i tjenesteutvikling og annet systemarbeid i ordinær drift. Du finner en egne side for ansatte om prosjektet her.