Hva lærer jeg på kurset?

Kurset gir deg teknikker slik at du kan håndtere stress og som kan bidra til at du blir mer bevisst på stressfaktorer i eget liv, og hvordan du kan håndtere disse. Du vil også lære om å ta mer bevisste valg i forhold til situasjoner som øker stress og belastning. 

Passer kurset for meg?

Kurset passer for deg som trenger støtte til å mestre stress og belastninger ved å:

  • Balansere mellom aktivitet og hvile
  • Sette grenser for omgivelsene dine
  • Håndtere grubling og bekymring bedre

Kursdager og tidspunkt

Kurset går over 6 ganger fra klokken 12:00 - 14:00 med oppstart 20. februar.
Sted: Storgata 9b  

Antall deltakere: 10 deltakere pr. kurs