Tilbake til Råd og utvalg

Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Olav Sundfør Ordfører Høyre
Anne Marit Tangnes Observatør Akademikerne
Anne Mette Iversen Ansatt representant LO
Knut Arne Vassdokken Nestleder Arbeiderpartiet
Astrid Gaassand Medlem Fremskrittspartiet
Jytte Sonne Medlem Kristelig folkeparti
Cecilie Andersen Ansatt representant LO
Øyvin Aamodt Medlem Rødt
Anders Brabrand Varamedlem Arbeiderpartiet
Ane Tosterud Holte Varamedlem Arbeiderpartiet
Hilde Anita Hilmen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Jon Grunde Roland Varamedlem Senterpartiet
Marianne Gunnerud Varamedlem Høyre
Marit Gunvor Juvem Varamedlem Rødt
Marius Sunde Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Mona Bergh Brustad Varamedlem Pensjonistpartiet
Terje Kongsrud Varamedlem Venstre
Øystein Lauen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Eivind Skjold Observatør Delta
Jan Kristian Haugen Ansatt representant UNIO
Tonje Strandheim Ansatt representant UNIO