Tilbake til Råd og utvalg

Utvalg for helse og velferd

NavnFunksjonRepresenterer
Tone Kolaas Leder Høyre
Ingerid Lyngnes Nestleder Senterpartiet
Bjørgulv Noraberg Medlem Høyre
Geir Bjørke Medlem Arbeiderpartiet
Geir Thingvald Medlem Industri- og næringspartiet
Hilde Anita Hilmen Medlem Miljøpartiet de grønne
Øystein Lauen Medlem Sosialistisk venstreparti
Annaguli Yildam Varamedlem Rødt
Arne Holm Varamedlem Pensjonistpartiet
Berit Gallefoss Denstad Varamedlem Høyre
Christian Skyttermoen Varamedlem Senterpartiet
Fazila Aminzai Varamedlem Arbeiderpartiet
Gunhild Pedersen Varamedlem Fremskrittspartiet
Guri Rudi Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Inger Krey Ellingsen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Jan Wiggo Hageløkken Varamedlem Arbeiderpartiet
Karen-Eline Seigerud Varamedlem Høyre
Kjersti Sletten Bakken Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Merethe Lindstad Varamedlem Rødt
Mizanur Rahaman Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Roger Granum Varamedlem Venstre
Silje Maria Herwig Bungum Varamedlem Arbeiderpartiet