Tilbake til Råd og utvalg

Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur

NavnFunksjonRepresenterer
Mats Ellingsen Leder Høyre
Frida Kvikne Dotterud Nestleder Høyre
Freddy Jensen Medlem Høyre
Hilde Stokke Lothe Medlem Senterpartiet
Kaia Bergslien Paulsen Medlem Sosialistisk venstreparti
Knut Birger Bakken Medlem Arbeiderpartiet
Mahamoud Ibrahim Mohammed Medlem Arbeiderpartiet
Anette Nystad Hårberg Varamedlem Høyre
Anne-Bitten Riisehagen Tangen Varamedlem Kristelig folkeparti
Christian Nilsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Dag Leonardsen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Edgar Melvin Bergh Varamedlem Pensjonistpartiet
Elin Kjølgård Stjer Varamedlem Arbeiderpartiet
Jørgen Damskau Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Marit Gunvor Juvem Varamedlem Rødt
Mona Lillegård Varamedlem Fremskrittspartiet
Stein Bjørnar Olsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Susanne Max Krasa Varamedlem Arbeiderpartiet
Thomas Myrhaug Varamedlem Høyre
Øyvind Granaasen Fougner Varamedlem Venstre