Tilbake til Råd og utvalg

Valgstyre

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Olav Sundfør Ordfører Høyre
Jytte Sonne Varaordfører Kristelig folkeparti
Merethe Kjellberg Nestleder Arbeiderpartiet
Anne Lise Fredlund Medlem Sosialistisk venstreparti
Astrid Gaassand Medlem Fremskrittspartiet
Eva Marie Meling Mathisen Medlem Rødt
Geir Thingvald Medlem Industri- og næringspartiet
Jon Grunde Roland Medlem Senterpartiet
Marianne Gunnerud Medlem Høyre
Marius Sunde Medlem Miljøpartiet de grønne
Mona Bergh Brustad Medlem Pensjonistpartiet
Terje Kongsrud Medlem Venstre
Anders Brabrand Varamedlem Arbeiderpartiet
Anne-Bitten Riisehagen Tangen Varamedlem Kristelig folkeparti
Arnt Orskaug Varamedlem Industri- og næringspartiet
Bjørgulv Noraberg Varamedlem Høyre
Einar Brusveen Varamedlem Pensjonistpartiet
Hans Petter Bjørge Varamedlem Fremskrittspartiet
Hilde Anita Hilmen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Ingerid Lyngnes Varamedlem Senterpartiet
Terezia Hole Varamedlem Venstre
Øystein Lauen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Øyvin Aamodt Varamedlem Rødt