Tilbake til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Hanna Røberg

Postnr/sted:2619 LILLEHAMMER
Telefon:452 87 809
Epost:hanna.roberg@lillehammer.politikerportal.no

Medlem i følgende utvalg