Individuell oppfølging

 

  • Vi tilbyr samtaleoppfølging med fokus på å nå dine mål og bedre din livskvalitet
  • Vi tilbyr oppfølging for å unngå tilbakefall, eller redusere skadevirkninger av avhengighet
  • I oppfølgingen har vi fokus på å bidra til en meningsfull hverdag for deg,  og øke bevissthet rundt egne ressurser
  • Vi gir oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten eller andre institusjoner
  • Hvis du ønsker det kan vi samarbeide med fastlege eller andre instanser som NAV, DPS/LAR, barneverntjenesten, pårørende m.fl.
  • Vi kan også koordinere individuell plan (IP).

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til deg som er avhengig av heroin eller andre opioider. Spesialisthelsetjenesten står for den legemiddelassisterte behandlingen, mens vi kan bidra inn i rehabiliteringen sammen med deg. 

Kurs og grupper

Vi har ulike kurs og grupper som kan være endel av din oppfølging. Vi jobber for tiden med å sette opp en gruppe med fokus på opprettholdesle av rusfrihet våren 2021. Les mer om kurs her eller ta kontakt med din kontaktperson.

Nasjonale føringer