Hva er en abonnent?

En abonnent er en person, bedrift, organisasjon e.l. som ha rinngått avtale med kommunen om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og hvor begge parter har forpliktelser.

Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for

Å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak
Å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler
Å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
Å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet.
Å vite hvor egne stikkledninger går, og hvor disse er tilkoblet kommunal ledning. Vann- og avløpsavdelingen har kart/skisse over dette som eier av boligen kan få utskrift av.
Installasjon av avfallskvern er forbudt i Lillehammer kommune

Hvem eier stikkledningene?

Det er boligeier selv som eier stikkledningene fra det kommunale ledningsnettet og til egen bolig. Ansvaret for at stikkledningen er i tilfredsstillende stand er dermed boligeiers.

Trenger du kart/skisse over dine private stikkledninger?

Dersom du trenger kart/skisse over dine private sikkledninger, ta kontakt med Daniel Tofthagen på e-post: daniel.tofthagen@lillehammer.kommune.no

Lekkasje på din vannledning?

Som eier av en privat stikkledning er du ansvarlig for at denne er i stand, slik at det ikke oppstår skade på, eller er til ulempe for person, eiendom eller miljø. En vannlekkasje må stanses snarest mulig, og hvordan du skal gå fram finner du her.

Vannledningsbrudd etter væromslag

Du eier stikkledningene fra offentlig veg inn i huset ditt og må kontakte en privat rørlegger/entreprenør for undersøkelser eller ved brudd på vannledninger. Dette er ikke et kommunalt ansvar. 

Vær spesielt oppmerksom på dette etter en lang kuldeperiode etterfulgt av mildere vær:

* Susing i rør og lavt trykk i krana kan være tegn på lekkasje.
* Misfarget vann kan være et tegn på at vannet holder på å fryse.
* Vann som fryser utvider seg. La derfor vannet stå å renne litt for å forhindre dette.
* Ikke demp innetemperaturen selv om det er mildere ute.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut www.dovett.no og www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.