Hva er en abonnent?

En abonnent er en person, bedrift, organisasjon e.l. som ha rinngått avtale med kommunen om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og hvor begge parter har forpliktelser.

Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for

Å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak
Å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler
Å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
Å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet.
Å vite hvor egne stikkledninger går, og hvor disse er tilkoblet kommunal ledning. Vann- og avløpsavdelingen har kart/skisse over dette som eier av boligen kan få utskrift av.
Installasjon av avfallskvern er forbudt i Lillehammer kommune

Hvem eier stikkledningene?

Det er boligeier selv som eier stikkledningene fra det kommunale ledningsnettet og til egen bolig. Dersom du trenger kart/skisse over dine private sikkledninger, ta kontakt med Erik Nordahl på erik.nordahl@lillehammer.kommune.no.

 

 

.

 

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut www.dovett.no og www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.