En digital løsning for bestilling av vannavslag er nå tatt i bruk.

Dersom privatpersoner eller firmaer skal utføre arbeider som krever stenging av vannet på kommunale ledninger, må dette bestilles i god tid. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det har oppstått lekkasje på en privat stikkledning, og vannet på kommunens hovedledning må stenges før utbedring kan skje.

Rørlegger/graveentreprenør bestiller vannavstenging via Gemini Entreprenørportal under funksjonen "Bestilling av VA-arbeid". Bestillingen går til driftsleder for videre oppfølging.

Vilkår og rutiner knyttet til private vannavslag finner du her. Prisene finnes under Avgifter og gebyrer.