Innsatsteamet skal bidra til:

  • Å bedre brukers mulighet til fortsatt å bo hjemme
  • Å trygge overgangen mellom sykehus/institusjon og hjem
  • At rehabilitering kan foregå i hjemmet, istedenfor i institusjon
  • Tilrettelgging med hjelpemidler i hjemmet i forbindelse med hjemreise fra sykehus/institusjon

Aktuelle brukere
Innsatsteamet er en tjeneste for de som har hatt en sykdom eller en akutt hendelse som gjør det vanskelig å fungere i eget hjem.

Kontaktinformasjon
Dette er ikke en tjeneste det kan søkes direkte om. 
For mer informasjon, kontakt Tildelingsenheten for helse-og sosialtjenester, telefon 61 05 05 48.Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 09.00-11.00 og kl.13.00 - 15.00.