Tilbake til Formannskapet

Frida Kvikne Dotterud

Postnr/sted:2613 LILLEHAMMER
Telefon:
Epost:Frida.Kvikne.Dotterud@lillehammer.politikerportal.no

Medlem i følgende utvalg