Tilbake til Formannskapet

Knut Birger Bakken

Postnr/sted:2618 LILLEHAMMER
Telefon:970 74 480
Epost:knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no

Medlem i følgende utvalg