Røyslimoen skole er en barneskole som ligger i østre bydel, 4 km. opp fra sentrum. Skolen ligger i et boligområde som omfatter Vårsetergrenda, Høstmælingen, Roterud og Røyslimoen. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. 

Om skolen

Skolens visjon: LEKE, LÆRE, LE -sammen gjør vi det

Skolen er bygd i 1986, åpnet i oktober samme år. Den er senere utbygd flere ganger og framstår i dag med en stor bygningsmasse som omfatter 21 klasserom, grupperom, bibliotek, mediatek, datarom, gymsal, spesialrom (kjøkken, sløydsal, tekstilrom, musikkrom), egen avdeling for skolefritidsordningen og kantine. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. Til stor glede for store og små. 

De eldste elevene er på omgang lekesjefer der de organiserer friminuttaktiviteter for de yngste elevene. For å skape aktive friminutt har skolen aktivitetskiosk der elevene kan låne fra et rikt utvalg leker. Kiosken er betjent av de eldste elevene i friminuttene. 

Det pedagogiske personalet, som omfatter lærere, spesialpedagoger, førskolelærere og assistenter, jobber i team på alle trinn. Teammodellen er utviklet gjennom flere år. Alle trinn har felles årsplaner, uke – og arbeidsplaner. Teamet skal i utgangspunktet dekke fag/tema/aktivitet på det enkelte trinn. Vi understreker likevel at vi alle har felles ansvar for elevenes læring og trivsel.

Røyslimoen skole har et godt utdannet, stabilt personale. I administrasjonen er det rektor, undervisningsinspektør, kontorfullmektig og SFO-leder.
Skolen har et aktivt og støttende FAU som deltar konstruktivt i skolens utviklingsarbeid. Skolens elevråd er også en aktiv gjeng med stort fokus på aktiviteter som fremmer elevenes skolemiljø. 

 

Kontakt oss

Administrasjonens åpningstid:
Mandag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00

Tlf: 61 10 78 30

Tlf. SFO:  61 10 50 71 / 61 10 78 27

E-post: roypost@lillehammer.kommune.no

E-post SFO:  monica.aspeslaen@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

Følg oss gjerne på Facebook

 

 

 

 

Alle ansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere

Klasse 1A             Linn Merete Øverland
Klasse 1B
              Grete Saltkjelsvik Sveen

Klasse 2A               Astri Stakston
Klasse 2B               Mette Simensen
Klasse 2C               Connie Måleng            

Klasse 3A                Arild Løndal
Klasse 3B               
Kjersti Rudland                   

Klasse 4A               Arnold Andersson
Klasse 4B               Marit Olave Sande

Klasse 5A               Einar Opsahl
Klasse 5B              Bente Stensrud

Klasse 6A             Lena Kristin Engravslia
Klasse 6B             Eirik Haugsbø Gulli       

Klasse 7A              Eirik Herland Berge
Klasse 7B              Beate Carolin

 

 

  

  
 

   

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Røyslimoen skole har følgende formål:

FAU skoleåret 2022-2023:

Atle Obstfelder, Camilla Martinsen, Øystein Pettersen, Morten Carolin, Espen Brusveen, Kirsti Hofstad Engan-Skei, Monica Follestad Skarseth

 

Leder: Camilla E. Martinsen

Nestleder: 

Sekretær: rullering

Kasserer: Line Lindbo Hansen (foreløbig)

SU (Samarbeidsutvalget): Øystein Pettersen

Repr. KFU (Kommunalt foreldreutvalg): Øystein Pettersen

Aktivitetsansvarlig: Atle Obstfelder, Kirsti Hofstad Engan-Skei, Monica Follestad Skarseth, Espen Brusveen

Trafikkansvarlig: Morten Carolin

Nærmiljøanlegget: Kine Haugen Horten

 

 

            
              

                  

                       
                        
     

                  

                            
                       

Helsesykepleier

Helsesykepleier: Lovise Amdahl 

Mandag og onsdag 0830-1500, torsdag 0800-1345

Tlf:  48072140

 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

 

Undervisningstid og åpningstid SFO

Undervisningstid:


Mandag:
1.-4. trinn kl. 08:30-13:45
5.-7. trinn kl. 08:30-14:30

Tirsdag:  
1.-3. trinn kl. 08:30-13:15
4.-7. trinn kl. 08:30-14:00

Onsdag:
1.-7. trinn kl. 08:30-13:45

Torsdag  
1.-7. trinn kl. 08:30-13:45

Fredag:  
1.-7. trinn kl. 08:30-13:15

 

Åpningstid SFO:

Mandag-fredag: 07:00-16:30 (med unntak av skolens undervisningstid)

 

 

Logo U.dir nullmobbing

Skoleruta

 

Skoleruta 2023/2024

 Måned  Merknader   Elevdager
 August

Første skoledag mandag 21. august  

SFO gir heldagstilbud 1. august -16. august

SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 31. juli, 17. og 18. august

9

 September  

21

 Oktober

 Høstferie uke 41

 SFO har heldagstilbud i høstferien, med åpningstid 0730-1630

17

 November

  Skolefri fredag 24. november. SFO har heldagstilbud, med åpningstid 0730-1630

21

 Desember Siste skole- og SFOdag før jul fredag 22. desember

16

 Januar

SFO har heldagstilbud tirsdag 2. januar, med åpningstid 0730-1630

Første skoledag etter jul onsdag 3. januar

21

   Siste dag i 1. termin: 17. januar

 

 Februar

Skolefri fredag 2. februar. SFO har heldagstilbud, med åpningstid 0730-1630

Vinterferie uke 9 

SFO har heldagstilbud i vinterferien, med åpningstid 0730-1630

16

 Mars

Påskeferie f.o.m mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april

Første skole- og SFOdag etter påske er tirsdag 2. april

15

 April

 Påskeferie (se mars)

21

 Mai  Skolefri fredag 10. mai. SFO har heldagstilbud, med åpningstid 0730-1630

18

 Juni

 Siste skoledag fredag 21. juni.

 SFO har heldagstilbud 24. juni – 28. juni, med åpningstid 0730-1630

15

   Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for grunnskoler og videregående skoler i kommunene i Innlandet.  SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.   

 

 

Skolerute for 2024-2025, med forbehold om endringer:

Skoleruta 2024-2025_Lhmr.pdf

 


Trude Halvorsen

Rektor

 

Reglement

RØYSLIMOEN SKOLE

 

TRIVSELSREGLER  FOR ELEVER OG ANSATTE

 

Vi ønsker at Røyslimoen skole skal være en arbeidsplass hvor både elever og ansatte trives. Vi ønsker at skolen skal skape trygge rammer og gi gode muligheter for læring og et godt arbeidsmiljø. Hvis alle skal trives og ha det bra, må hver enkelt ta ansvar.

 • Det er viktig at både barn og voksne respekterer hverandre og tar hverandre på alvor.
 • Vi møter hverandre på en positiv og inkluderende måte.
 • Alle tar vare på skolen vår og skoleområdet slik at det blir trivelig å være her.
 • Unngå farlig lek eller aktiviteter som kan skade deg selv eller andre.

                

ØVRIGE REGLER FOR ELEVENE

 • Elevrådet, med godkjenning av rektor, har ansvaret for hvordan fotballbanen og skoleområdet for øvrig skal brukes og fordeles.
 • Den inngjerdede lekeplassen er forbeholdt 1.og 2.klasse.
 • Hvis jeg skal utenfor skolens område i skoletida, må jeg ha tillatelse.
 •  Det er foreldrene mine som avgjør om jeg kan sykle til skolen eller bruke sparkesykkel. Husk hjelm!
 • Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke lov å bruke skateboard på skoleveien.
 • Ved fravær gir foresatte beskjed til skolen samme morgen.
 • Ved ønske om velferdspermisjon skal skriftlig søknad innleveres på forhånd. Klassestyrer kan gi fri inntil tre dager, rektor inntil 2 uker. Utover dette skrives eleven midlertidig ut.

 

Regler for mobilbruk i skoletiden ved Røyslimoen skole

 

Mobilen/mobilklokken kan kun brukes før og etter skoletid, utenfor skolens område.

I løpet av skoledagen skal mobilen/mobilklokken være avslått og ligge i sekken.

Hvis reglene ikke følges, leveres mobilen/mobilklokken inn til rektor, og du kan hente den ved skoledagens slutt.

Visma Flyt Skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

 • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
 • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
 • administrering av eventuelle SFO-plass
 • finne alt registrert fravær

 

Det er veldig viktig at alle foresatte logger seg på foresattportalen og laster ned appen så vi sikrer best mulig kommunikasjon.

 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS.

Ukeslutt

Fra etter høstferien:

Vel møtt til ukeslutt! Omtrent annenhver fredag klokka 13.00 er det ukeslutt i gymsalen for hele skolen. Trinnene har ansvar for underholdningen etter tur og viser litt av det de holder på med på skolen. Alle må være inne i gymsalen og på plass før klokka 13.00. Foresatte og andre gjester står bakerst ved ribbeveggen. Det blir spilt musikk ved innmarsj og utmarsj, og den skal minne barn og voksne om å være stille og rolige. Etter ukeslutt avslutter elevene dagen i klasserommene klokka 13.15.