Strandpromenaden, den sentrumsnære strandsonen, er et attraktivt, sentrumsnært aktivitets- og rekreasjonsområde. Det er etablert turvegnett, skatepark, treningsanlegg, sandvolleyballbaner, balløkke, disc-golf, toalett, sandstrand og parkeringsplass. 
 
Ved den tidligere betongstasjonen mellom Korgen og Mosodden er det bygget utkikksplattform for fugletitting, Lågendelta Fuglekikkertårn. Bygget fungerer også som gapahuk og populært turmål.
 
Det er etablert belysning langs turvegen fra Korgen i nord til Gamle Skibladnerbrygga i sør.
 
Lågendeltaet naturreservat ble opprettet i 1990. Det er et av Norges største innlandsdelta, med nasjonal verneverdi. Området er en svært viktig trekklokalitet for fugl, en rasteplass i den indre trekkruta for Østlandet. Det er obesrvert 213 fuglearter i Lågendeltaet. I tiden f.o.m. 14. mai er det forbudt å ferdes til vanns og på sandbankene i naturreservatet. 
 
Anlegg: 
 
Vestsiden av Mjøsa:
  • Vingrom badeplass og friområde

Østsiden av Mjøsa

  • Strandpromenaden
  • Korgen badeplass
  • Mosodden badeplass
  • Gamle Skibladnerbrygga/Berget badeplass
  • Lillehammer vannskiklubb - Vannsportsenter 
  • Lågendelta Fuglekikkertårn
  • Busmoen aktivitetsslette, Mosodden og Vingnes balløkker