Samarbeid og funksjon

​Demenskoordinator samarbeider med kommunens miljøbehandlingsteam, hjemmetjeneste og andre tjenesteområder som gir tilbud og tjenester til personer med demens. Målet er å bidra til at den som rammes av demenssykdom skal oppleve tilhørighet og mestring av egen hverdag – i eget hjem - så lenge som mulig.

Demenskoordinator / Hukommelsesteam kan blant annet bistå med

  • Oppfølging, veiledning og samtale med personer med demens og deres pårørende.
  • Informasjon om velferdsteknologi, hukommelseshjelpemidler, aktivitetstilbud og helsetjenester i kommunen.
  • Vurdering av aktuelle tilbud og tiltak sammen med person selv og pårørende.

Demenskoordinator deltar for øvrig i kommunens utviklingsarbeid og tjenesteutvikling innen demensomsorgen, og samarbeider med Lillehammer demensforening om eksempelvis gjennomføring av pårørendeskole.