Denne tilskuddsordningen gir støtte kun til kulturformål, ikke til idrett. Størrelsen på støttebeløpet fastsettes ut fra en vurdering med følgende kriterier:

 • Antall aktive medlemmer/aktivitetsnivå
 • Omfang av opplærings-/aktivitetstilbudet
 • Kostnadsnivå

Eget søknadsskjema er utarbeidet til dette tilskuddet 

Søknadsfrist 30. mai

Søknaden sendes til: 
Lillehammer kommune, Kultur og fritid, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Saksbehandlingstid: 
Inntil 5 uker

Forutsetninger for tilskuddet:
Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles hvert år dersom det er budsjettmessig dekning for dette.
 

 • Foreningene må være registrert hos Kultur og fritid. Husk å sende fortløpende melding om adresseendringer, styreendringer m.m.
 • Frivillige organisasjoner som mottar tilskudd fra kommunen, og andre kommunen har avtale med, skal jobbe aktivt mot alle former for diskriminering.

Følgende er ikke tilskuddsberettiget:

 • Lag og foreninger som er nasjonalt- eller fylkesovergripende
 • Kommersielle klubber og arrangører
 • Yrkesmessige interesseorganisasjoner
 • Student- og elevorganisasjoner
 • Politiske partier
 • Offentlige organisasjoner
 • Privatpersoner
 • Kommersiell næringsvirksomhet

Retningslinjer (DOC) (PDF

Søknadsskjema