Denne tilskuddsordningen gir støtte kun til kulturformål, ikke til idrett. Størrelsen på støttebeløpet fastsettes ut fra en vurdering med følgende kriterier:

 • Antall aktive medlemmer/aktivitetsnivå
 • Omfang av opplærings-/aktivitetstilbudet
 • Kostnadsnivå

Søknadsfrist 30. mai

Søknaden sendes til: 
Lillehammer kommune, Kultur og fritid, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Saksbehandlingstid:
Inntil 5 uker

Forutsetninger for tilskuddet:

 • Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles hvert år dersom det er budsjettmessig dekning for dette.
 • Foreningene må være registrert i foreningsregisteret vårt. Husk å sende fortløpende melding om adresseendringer, styreendringer m.m.
 • Frivillige organisasjoner som mottar tilskudd fra kommunen, og andre kommunen har avtale med, skal jobbe aktivt mot alle former for diskriminering.

Følgende kan ikke fra tilskudd fra denne ordningen:

 • Lag og foreninger som er nasjonalt- eller fylkesovergripende
 • Kommersielle klubber og arrangører
 • Yrkesmessige interesseorganisasjoner
 • Student- og elevorganisasjoner
 • Politiske partier
 • Offentlige organisasjoner
 • Privatpersoner
 • Kommersiell næringsvirksomhet

Retningslinjer for aktivitetstilskudd 

Søknadsskjema for aktivitetstilskudd

Har du spørsmål om denne tilskuddsordningen? Ta kontakt med kultursekretær Tove Simensen.