Jegerprøveeksamen kan avlegges fra det året du fyller 14 år. Du må være fylt 16 år for å kunne drive selvstendig småviltjakt og fangst, og 18 år for å drive selvstendig storviltjakt. Fra 14 til 16 år kan en være med på opplæringsjakt uten å ha avlagt jegerprøven, i følge med en erfaren jeger. Etter å ha fylt 16 år, må jegerprøven være avlagt.

Jegerprøveeksamen består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen. Kursene arrangeres av lokale Jeger- og fiskeforeninger. Kommunen arrangerer eksamen i samarbeid med kursarrangøren. For å kunne gå opp til eksamen må du ha gjennomført det obligatoriske kurset og framlegge bevis for betalt eksamensgebyr. Dersom du består prøven blir du registrert i jegerregisteret og får tilsendt jegeravgiftskort.

Det er Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som er hovedansvarlig for jegerprøven.  Dersom du ønsker å delta på kurs, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen i jeger og fiskeforeningen i din hjemkommune.