Løyver Gausdal

Områder/Løyver
Kontaktperson

 

Telefon Område

Svingvold Hyttetjeneste 

v/ Geir Johan Andreassen

913 30 948

Gausdal Nordfjell, Musdalssetra, Slåsetra/Bånsetra

Arild Botheim 970 37 751 Killia fra Roåker

Gausdal Røde Kors Hjelpekorps

v/Beate Nordlien

907 77 736 Gausdal kommune
Ola Borgård 995 16 374 Gausdal Vestfjell Sør - Nord, vestside Espedalen
John Holstad Slåen 959 71 424 Gausdal Vestfjell Nord - Sør, vestside Espedalen
Torbjørn Fredriksen 416 27 190 Gaustdal Nordfjell
Odd Erik Rognlien 958 07 703 Svatsum Øst - Espedalen
Anders Fyksen 995 65 019 Gausdal Vestfjell - Viknekjølen

Strand Fjellstue

v/Tom Erik Sukkestad

406 05 843 Espedalen
Terje Seielstad 901 88 751 Gausdal Nordfjell - Skei

 

Løyver Øyer

Områder/ruter

Øyer - Tretten RKH

v/Bård Eirik Thoresen

95032407 Øyerfjellet - hovedområde nord
Nermo AS / Nermo Gård 99275760 Øyerfjellet - hovedområde sør
Arvid Melby 92466646 Øyerfjellet - hovedområde sør
Arild Botheim 97037751 Roåker
Jo Henning Amrud 97717526 Goppollen - Jogrimen

Pellestova Hotell AS

v/ Per Christian Nilseng

61274500 Øyerfjellet sør

Norsk Folkehjelp  Moelv og Omegn

v/ Geir Nilsen

46677991 Øvre Åstbru - Hynna, Snultra og Nyskolla
Arnt Risberg 90161460 Gålå Seter i Stor-Elvdal - Eldåtjern
Fred Erling Moe 40855352 Øyerfjellet Nord

Svingvold Hyttetjenester

v/ Geir Johan Andreassen

91330948 Gausdal Nordfjell, Musdalssetra, Slåsetra/Bånsetra