I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever finner en nærmere beskrivelser av hvilke krav som stilles for åpning av jakt på hjortevilt og bever, krav til vald og bestandsplaner.

I Lillehammer-regionen er all elg forvaltningen planbasert, det vil si at elgen blir forvaltet etter flerårige bestandsplaner som er godkjent av de enkelte kommunene. I de områdene hvor en plan berører flere kommuner er det den kommunen med størst andel tellende areal som godkjenner planen. For hjort er det kun Fåberg Østside som ikke har egen bestandsplan for hjort
 

Bestandsplanområder i Lillehammer-regionen

  • Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort
  • Øyer vestside forvaltningsområde for hjort
  • Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Østre Gausdal, Follebu og Øyer vest (elg)
  • Vestre Gausdal utmarksråd (elg)
  • Gausdal og Torpa statsallmenning
  • Planområde hjort i Gausdal
  • Fåberg østsides jakt og fiskeforening

 

Rådyr blir i hovedsak forvaltet i egne vald, begrenset til de enkelte grunneierlag.

Alle sett elg data, felte dyr etc blir lagt inn i hjorteviltregisteret.